پرش لینک ها

مراقبت های بعد از نمونه گیری (بایوپسی)

• به مدت 24 تا 48 ساعت پانسمان را بر ندارید.
• بعد از گذشت این مدت، پانسمان را بردارید و هر روز با آب و صابون شستشو دهید.
• سپس پماد چشمی را روی بخیه بزنید و مجدد پانسمان کنید.
•برای کشیدن بخیه و بررسی مجدد، 7 تا 10 روز بعد با درمانگاه اکسیر جوانی تماس بگیرید.
•بعد از کشیدن بخیه می توانید روزی 3 نوبت از کرم ترمیم کننده استفاده کنید.

  مراقبت های قبل و بعد لیزر موهای زائد