loading
gel injection

gel injection


  • در صورت داشتن سابقه تبخال مکرر صورت به پزشک خود اطلاع دهید.
  • بلافاصله بعد از تزریق ژل کلینیک را ترک نکنید. حداقل 15 دقیقه بمانید تا وضعیت شما ثابت شود.
  • بلافاصله بعد از تزریق و تا 24 ساعت بعد از کمپرس یخ استفاده کنید. این کار ورم و کبودی را به حداقل خود می رساند.
  • از مصرف نوشیدنی داغ، رفتن به سونا و ورزش سنگین در چند روز اول اجتناب کنید.
  • بعد از 24 ساعت مجاز به استفاده از لوازم آرایشی می باشید.
  مراقبت های قبل و بعد از عمل چال گونه

دیدگاه ها غیر فعال هستند

Youtubeاینستاگرام