پرش لینک ها

Tag: مراقبت های بعد از کاشت مو

مراقبت های بعد از کاشت ابرو

مراقبت های اولیه تا دو هفته پس از کاشت ابرو از انجام کارهای سنگین و هرگونه فعالیتی که به سر فشار می آورد به طور کامل خودداری کنید. از خم کردن سر به مدت بیشتر از ده ثانیه خودداری کنید. از ورزش کردن به صورت
کاشت مو و مراقبت های بعد از کاشت مو

کاشت مو و مراقبت های بعد از کاشت مو

  مراقبت های پس از کاشت مو و رعایت نکات مراقبتی از اهمیت بسیاری زیادی برخوردارند. نتیجه نهایی تا حد بسیار زیادی به چگونگی دوره استراحت شما پس از کاشت مو بستگی دارد. مراقبت های بعد از کاشت مو در چند شب اول پس از