پرش لینک ها

Tag: درما رولر

مراقبت های قبل و بعد از میکرونیدلینگ

مراقبت های قبل و بعد از میکرونیدلینگ

در ابتدا از اعتماد شما به درمانگاه تخصصی پوست و مو اکسیر جوانی تشکر می کنیم. برای به دست آوردن نتیجه بهتر و دوام درمان انجام شده، نکات زیر را رعایت بفرمائید. مراقبت های قبل از میکرونیدلینگ در صورت داشتن سابقه تبخال مکرر صورت به
مراقبت های قبل و بعد از مزونیدلینگ

مراقبت های قبل و بعد از مزونیدلینگ

در ابتدا از اعتماد شما به درمانگاه تخصصی پوست و مو اکسیر جوانی تشکر می کنیم. برای به دست آوردن نتیجه بهتر و دوام درمان انجام شده، نکات زیر را رعایت بفرمائید. مراقبت های قبل در صورت داشتن سابقه تبخال مکرر صورت به پزشک خود