پرش لینک ها

Tag: جراحی پلک

جراحی پلک

جراحی پلک

چشم‌ها، شاید مهم‌ترین بخش صورت و یکی از مهم‌ترین بخش‌های تمام بدن باشند. چشم‌ها نقش بسزایی در زیبایی صورت، هماهنگی و هارمونی اجزای صورت دارد و آنها نشان‌دهنده احساسات یک نفر است. یکی از بخش‌هایی که به سرعت نیز یری چهره را نشان می‌دهند، چشم‌ها