بخش مشاوره و جراحی زیبایی اکسیرجوانی

– زاویه سازی صورت با جراحی های ظریف: برداشت چربی گونه، لیفت شقیقه و ابرو، لیفت ابرو، زیبایی پلک، ساکشن غبغب، لیفت با نخ و …

– پر کردن نقاط مختلف صورت با تزریق فیلر، بوتاکس، چربی و نانو فت

چند نمونه کار از قبل و بعد

گالری نمونه کارهای کلینیک تخصصی اکسیرجوانی