پرش لینک ها

مراقبت های قبل و بعد

مراقبت های بعد از کاشت ابرو

مراقبت های اولیه تا دو هفته پس از کاشت ابرو از انجام کارهای سنگین و هرگونه فعالیتی که به سر فشار می آورد به طور کامل خودداری کنید. از خم کردن سر به مدت بیشتر از ده ثانیه خودداری کنید. از ورزش کردن به صورت

مراقبت های قبل و بعد لیزر موهای زائد

مراقبت های قبل از لیزر موهای زائد 24 ساعت قبل از لیزر، سطح پوست را با ژیلت اصلاح کنید به طوری که هیچ ساقه مویی روی پوست باقی نماند. باقی ماندن ساقه مو باعث کاهش اثر بخشی لیزر و افزایش خطر سوختگی پوست می شود.
کاشت مو و مراقبت های بعد از کاشت مو

کاشت مو و مراقبت های بعد از کاشت مو

  مراقبت های پس از کاشت مو و رعایت نکات مراقبتی از اهمیت بسیاری زیادی برخوردارند. نتیجه نهایی تا حد بسیار زیادی به چگونگی دوره استراحت شما پس از کاشت مو بستگی دارد. مراقبت های بعد از کاشت مو در چند شب اول پس از