loading

  • داشتن کمی ورم و کبودی بلافاصله بعد از عمل کاملا طبیعی است.
  • ممکن است درون دهانتان کمی احساس ناراحتی کنید.
  • حس های پوست صورتتان کمی متفاوت خواهند بود.
  • تا 1 هفته فعالیتهای قدرتی انجام ندهید و سنگین بلند نکنید.
  • نتیجه کار چند ماه بعد از عمل معلوم می شود.
  • حمام و دوش در روز بعد از عمل مجاز است.
  • تا یک هفته، ورزشهای کاردیو و هوازی انجام ندهید.
buccal fat removal
  مراقبت های بعد از نمونه گیری (بایوپسی)

دیدگاه ها غیر فعال هستند

Youtubeاینستاگرام