0:00
0:00

مصاحبه بعد از عمل

زیباجویان عزیزی که مدتی بعد از عمل زیبایی ای که در کلینیک تخصصی اکسیرجوانی انجام داده اند، مصاحبه بعد از عمل با ایشان گرفته شده که در این قسمت میتوانید مشاهده کنید.

0:00
0:00

فیلم رضایت کاشت ابرو در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

0:00
0:00

فیلم رضایت کاشت ریش در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی