قبل و بعد تزریق ژل

قبل و بعد تزریق ژل در کلینیک فوق تخصصی اکسیرجوانی را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید. تزریق ژل لب در کلینیک تخصصی اکسیرجوانی برای زیباجو توسط پزشک متخصص ارائه میشود. با دیدن این عکس ها تغییر چهره و زیباتر شدن را با تزریق ژل هرچه بیشتر حس کنید.
0:00
0:00
0:00
0:00