قبل و بعد تزریق ژل و چربی

قبل و بعد تزریق ژل و چربی در کلینیک فوق تخصصی اکسیرجوانی را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید. فیلر زیرچشم، کم کردن خط لبخند، جوانسازی گردن و دست ها مواردی است که در کلینیک تخصصی اکسیرجوانی برای زیباجو توسط پزشک متخصص ارائه میشود. با دیدن این عکس ها تغییر چهره و زیباتر شدن را با تزریق ژل و چربی هرچه بیشتر حس کنید.

نمونه ای از قبل و بعد فیلر چشم

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

نمونه ای از قبل و بعد فیلر چشم

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

نمونه ای از قبل و بعد فیلر چشم

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

نمونه ای از قبل و بعد فیلر چشم

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

نمونه ای از قبل و بعد تزریق چربی

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

تزریق چربی و ژل در کلینیک تخصصی اکسیرجوانی مشهد

نمونه ای از قبل و بعد تزریق چربی به دست

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

0:00
0:00

نمونه ای از قبل و بعد تزریق چربی به دست

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

0:00
0:00

نمونه ای از قبل و بعد تزریق چربی به دست

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

0:00
0:00

نمونه ای از قبل و بعد تزریق چربی به دست

در کلینیک پوست و مو اکسیرجوانی

مشاوره سریع و رایگان با پزشک متخصص در کلینیک فوق تخصصی اکسیرجوانی:

  • لطفا اگر نیاز دارید عکس، صوت یا فیلمی جهت توضیح بیشتر اینجا وارد فرمایید. برای تسریع ارسال، به سرعت اینترنت خود دقت کنید!
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .