قبل و بعد بوتاکس

قبل و بعد تزریق بوتاکس در کلینیک فوق تخصصی اکسیرجوانی را در این قسمت میتوانید مشاهده کنید. بوتاکس خطوط پیشانی، بهبود لبخند لثه ای، بهبود پنجه کلاغی مواردی است که در کلینیک تخصصی اکسیرجوانی برای زیباجو توسط پزشک متخصص ارائه میشود. با دیدن این عکس ها تغییر چهره و زیباتر شدن را با تزریق بوتاکس هرچه بیشتر حس کنید.
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00